PosTel 2017

Simpoziumi i 35-të për Teknologjitë e Reja në Transportin e Postës dhe Telekomunikacionit, PosTel 2017, u mbajt më 5 dhe 6 dhjetor 2017, në Fakultetin e Trafikut në Beograd, organizuar nga Departamenti i Transportit Postë dhe Telekomunikacionit të Fakultetit të Inxhinierisë së Trafikut.

Për herë të parë, Ibis Instruments ishte donatori i këtij Simpoziumi ku Milorad Radojkoviq, Specialist Teknik, para Ibis mbajti prezantimin me titull "DIGJITALIZIMI DHE OPTIMIZIMI I AKTIVITETEVE FUSHORE".

Pjesëmarrësit ishin ekspertë të njohur nga organizata postare dhe të telekomunikacionit, trafik dhe inxhinierë elektrikë, ekonomistë, avokatë dhe menaxherë. Mbi 450 pjesëmarrës morën pjesë në simpozium, dhe hapja e Simpoziumit dhe puna e tij u ndoq nga përfaqësuesit më të lartë të bashkëorganizatorëve dhe organeve të sektorit shtetëror, me mbulim të rëndësishëm mediatik.