Seminari ynë

Në seminar Ibis-Instrumentet dhe profesionistë të ndryshëm shitësit të futur zgjidhje të avancuara në telekomit dhe industrinë e TIK me prezantimet teknike, seancat e veçanta dhe punëtorive.

E ardhmja në të bërit

Në mënyrë që t'ju sjellë më afër për të inovacionit dhe trendet e teknologjisë, ne jemi bërë të mundur që të marrin pjesë në krijimin dhe zbatimin e tyre me seminarin tonë. Tradicionalisht, çdo tetor, Ibis Instruments organizon një seminar kushtuar Test dhe Matja dhe OSS Teknologjisë.

Në seminar Ibis-Instrumentet dhe profesionistë të ndryshëm shitësit të futur zgjidhje të avancuara në telekomit dhe industrinë e TIK me prezantimet teknike, seancat e veçanta dhe punëtorive.

Pjesëmarrja atthe seminar lejon shkëmbimin e përvojave dhe diskutimeve në panele të mbyllura me përfaqësuesit e shitësit tonë.

Për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni me e-mail info@ibis-instruments.com ose me telefon 381 11 7152200.