PosTel 2017

35-тиот Симпозиум за нови технологии во поштенскиот и-телекомуникацискиот сообраќај, PosTel 2017, се одржа на 5-ти и 6-ти декември 2017 година, на Факултетот за сообраќај во Белград, во организација на Одделот за поштенски и телекомуникациски транспорт на Факултетот за сообраќајно инженерство.

За прв пат, Ибис инструментите беа донатори на овој Симпозиум, на кој што Милорад Радојковиќ, технички специјалист, од името на Ибис Инструментс, одржа презентација насловена како "ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ОПТИМИЗАЦИЈА НА ТЕРЕНСКИТЕ АКТИВНОСТИ".

Учесниците беа реномирани експерти од поштенските и телекомуникациските организации, сообраќајни и електро инженери, економисти, правници и менаџери. На симпозиумот учествуваа над 450 учесници, а на отворањето на Симпозиумот и неговата работа присуствуваа највисоки претставници од ко-организаторите и ресорните органи од државниот сектор, со значајна медиумска покриеност.