Fiberoptics

Оптичките мрежи со своите перформанси овозможуваат преносот на големи брзини со висок квалитет. Во последните 20 години се забележува брз развој во областа на оптички телекомуникациски, што доведе до намалувања во цените на активната и пасивната опрема. Заради ова оптичките мрежи наоѓаат примена од дата центрите преку пристапните мрежи, сѐ до транспортните мрежи. Со цел правилно инсталирање и одржување на оптичките мрежи неопходно е да имате квалитетни инструменти.

Smart OTDR

Smart OTDR

Лесниот и компактен SmartOTDR го забрзува тестирањето на терен на метро и пристапните мрежи – со наменски OTDR интерфејс и автоматска анализа која секој техничар може да ја разбере.

симнете pdf
MTS-2000

MTS-2000

MTS-2000 е рачнa модуларна тест платформа за инсталација, turn-up и одржување на оптичката инфраструктура во Enterprise, Метро и FTTx/пристапните мрежи од типовите точка-до-точка или точка-повеќе точки (FTTx/PON).

симнете pdf
MTS-4000

MTS-4000

MTS-4000 е мала, компактна рачна тест платформа наменета за сите фази на животниот циклус на мрежата, од инсталацијата до одржување на пристапната/FTTx мрежи и triple-play услугите.

симнете pdf
MTS-6000

MTS-6000

MTS-6000A е најмалата и лесна тест платформа во светот наменета за сите фази на животниот циклус на мрежата која ги поддржува сите тестови кои се потребни за сертификација на оптичките влакна како OTDR модули со различна бранова должина и динамика до 50dB, CD (Chromatic Dispersion), PMD (Polarization Mode Dispersion), AP (Attenuation Profile), WDM (тестирање на DWDM канали) и други.

симнете pdf
MTS-8000

MTS-8000

MS-8000 е нај скалабилната тестна платформа во светот за имплементирање на мрежи со голема брзина од следната генерација (40G и 100G). Тоа е мулти-апликациска платформа со способности за тестирање на физичките, оптичките и транспортните/етернет можности.

симнете pdf
ONMSi

ONMSi

Мониторинг системот за оптички мрежи (ONMSi - Optical Network Monitoring System) ја зголемува продуктивноста на работната сила и го олеснува управувањето на оптичките мрежи со помалку техничари преку далечинско тестирање на влакната и точна документација на распоредот на влакната. Системот точно детектира и ја лоцира деградацијата на оптичките влакна, алармирајќи ги операторите и менаџерите со деталите на дефектите.

симнете pdf
SmartOTU

SmartOTU

SmartOTU е иновативно решение кое ги следи критична влакна во малите приватни мрежи. Може да се пушти во работа директно од пакувањето без потребни обука или ИТ конфигурација. Кога ќе се појави проблем на оптичките влакна, тој им сигнализира на корисниците во рок од неколку минути преку е-маил, преку СМС или преку SNMP протокол.

симнете pdf
70S

70S

70S сплајсерот е најновиот додаток во серијата на фузиони сплајсери на Fujikura и е специјално дизајниран за целосна автоматизација на процесот на спојување (splicing) и за најбрзи времиња на работа - само 6 сек. за спојување и 9 сек. за греење.

симнете pdf
Fujikura 41S

Fujikura 41S

The Fujikura 41S is Active V-groove splicer. By using Bluetooth technology, the 41S wirelessly connects to the CT50 fibre cleaver and enables a range of pioneering features that will improve the overall installation time, cost and efficiency for operators. The 41S also has the unique capability to estimate splice loss with greater accuracy, using a New Core Loss Estimation Function.

симнете pdf
19s

19s

19s е комплетно робусен, фузионен сплајсер со фиксен V-Groove (жлеб) тип на порамнување, конзистентно обезбедува перформанси на спој со многу ниски загуби. Карактеристиката на „конфигурабилна автоматизација“ви овозможува да го прилагодите работењето на машината на начин кој најдобро ви одговара на вашите специфични техника и процес на спојување.

симнете pdf
Fujikura 31S

Fujikura 31S

Fujikura 31S is the perfect choice for FTTX, Data Centers, LAN and Access Networks. Fujikura 31S is designed as an Active Cladding Alignment splitter, ensuring a very accurate and fast splitting of a wide range of fiber types.

симнете pdf
Ribbon splicers

Ribbon splicers

Сплајсерот 70R на Fujikura е робусен фузионен сплајсер за јажиња со оптички влакна (до 12 влакна по јаже). Новиот дизајн ги поедноставува чекорите потребни за да се заврши спојувањето, што резултира со поголема продуктивност. Карактеристиките на „конфигурабилната автоматизација“, ќе ви овозможат да го прилагодите работењето на машината на начин кој најдобро ви одговара на вашите специфични техника и процес на спојување.

симнете pdf
X