Планирање и оптимизација

Решението го покрива планирањето на радио мрежата и на преносната мрежа (backhaul) како и планирањето на капацитетите во широк спектар на технологии и обезбедува напредно планирање и за Wi-Fi и за Small Cells. Клучот на успехот е можноста на интеграција со OSS системите што овозможува едноставна размена на податоци со други платформи заради подобрување на прецизноста, гео-локацијата и целокупната ефикасност на планирањето.

ASSET (Radio Planning)

ASSET (Radio Planning)

ASSET е нашиот софтверски производ за планирање на радио мрежа, кој обезбедува планирање на покриеноста, капацитетот, параметрите на келиите и планирање на соседите. Ова софтверско решение, за мулти-технологија го олеснува планирањето на безжичните мрежи, вклучувајќи GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, мали ќелии (small cells) и други технологии во еден единствен проект. Решението може да се прилагоди на корисниците преку голем број на пакети за зголемување на продуктивноста за да додадете дополнителни функционалности.

симнете pdf
ASSET Design (Automated Network Design)

ASSET Design (Automated Network Design)

ASSET Design е автоматска алатка за дизајнирање на мрежа. Таа ја овозможува оптимизацијата на мрежата на макро ќелии и додавањето на нови локации на мали ќелии (small cells) во рамките на еден единствен модул. ASSET Design заменува две алатки претходно достапни од TEOCO: Capesso, нашата алатка за автоматско планирање на келиите и Velox, нашата алатка за планирање на мали ќелии (small cells).

симнете pdf
ASSET Geo (Geo-located Traffic Maps)

ASSET Geo (Geo-located Traffic Maps)

Планирањето на радио мрежата отсекогаш бил основен прв чекор за да се обезбеди мрежа со високи перформанси. Како што потрошувачите сѐ повеќе се потпираат на нивните мобилни уреди, нивните очекување за перформансите на мрежата исто така се зголемени. За да се реши овој предизвик TEOCO го создаде ASSET Geo модулот за нашата алатка за радио планирање, ASSET , кој претставува интерфејс до TEOCO Geo серверот. ASSET Geo им овозможува на инженерите за планирање да ги визуелизираат податоците за гео-лоцираниот сообраќај и перформансите наоѓа во рамките на ASSET апликацијата.

симнете pdf
CONNECT (Backhaul Planning)

CONNECT (Backhaul Planning)

CONNECT е алатка за планирање на безжичната backhaul мрежа. Таа нуди планирање на микробрановите врски, профилирање на патеките, анализа на фреквенциите и интерференцијата и оптимизација на рутирањето и на капацитетот. Ова комплетно решение за планирање на backhaul мрежата ги опфаќа сите безжични backhaul технологии, вклучувајќи ги и точка-повеќе точки point-to-multipoint, non-line-of-sight и поддршка на микро и милиметарски радио бранови, и е идеална за планирање на backhaul мрежата за мали ќелии (small cells).

симнете pdf
Mentor (RAN Optimization, GEO and Analytics)

Mentor (RAN Optimization, GEO and Analytics)

Ментор е софтверска алатка за оптимизација на RAN мрежата и софтверска алатка за аналитика која прави оптимизирање на радио ресурсите и решавање на проблеми, додека се справува со предизвиците наметнати од LTE и комплексните услови, за потребите на инженерите и приоритетите на деловните единици.

симнете pdf
X