Drive test и Banchmarking

Drive тест решенијата покриваат широк спектар на мерења, од тестни телефони преку лаптоп базирани решенија со повеќе терминали за стандардни мерења до Indoor/ Outdoor Benchmarking решенија. Решенијата ги покриваат сите актуелни технологии вклучувајќи ја и LTE агрегација на носители (LTE Carrier Aggregation).

Outdoor DriveTest

Outdoor DriveTest

Nemo Outdoor на Anite е лаптоп-базирана drivetest алатка за тестирање на мобилните мрежи која поддржува повеќе од 300 терминали и приемници за скенирање од различни добавувачи и сите главни мрежни технологии, вклучувајќи ги и најновите технологии како VoLTE, Видео преку LTE (IR.94), SMS преку LTE (IR.92), и агрегација на 3 носители.

симнете pdf
Analyze Postprocessing

Analyze Postprocessing

Nemo Analyze post-processing е високо ефикасен и целосно скалабилна алатка за анализа за споредување (benchmarking), автоматизирано решавање на проблеми, и статистички извештаи врз основа на податоците од drive тестовите. За споредувањето, неговите предодредени шаблони за извештаи помагаат во споредувањето на KPI параметрите од различни оператори, технологии, како и временски рамки, и ги визуелизираат резултатите во еден единствен извештај.

симнете pdf
Handy Drive Test

Handy Drive Test

Nemo Handy нуди паметни и дискретни решенија за брза верификација на RF параметрите како и на говорните повици, FTP upload/download и HTTP сурфање во непристапни и во затворени места

симнете pdf
Invex II Benchmarking

Invex II Benchmarking

Nemo Invex II benchmarking системот комбинира моќен интуитивен софтвер и скалабилен хардвер за да создаде супериорно решение за бенчмаркинг на мобилните мрежи и уреди. Едноставен за инсталација, Nemo INVEX II ги обезбедува критичните мерења за квалитет на сервисот (QoS) и широк спектар на тестирање на квалитетот на искуството (QoE) на услугите, вклучувајќи ги и најновите алгоритми за мерење на квалитет на глас и видео како што се PESQ и POLQA .

симнете pdf
Indoor Benchmarking

Indoor Benchmarking

Nemo Walker Air е Android-базиран бенчмаркинг систем за затворени простори кој овозможува извршување на опсежни синхронизирани мерења. Еден таблет дејствува како мастер, кој ги врши мерењата со испраќање на команди до најмногу седум тестни терминали преку Bluetooth конекција.

симнете pdf
X