Synchronization Supply Units (SSU)

Модуларни уреди кои овозможуваат дистрибуција на традиционални T1/E1 и на пакетски NTP и IEEE 1588v2 PTP синхронизациони сигнали

SSU2000e

SSU2000e

SSU 2000e - модуларна дистрибутивна единица која врз основа на референтниот влезен сигнал и внатрешните модули со рубидиумски или кварцен часовник овозможува до 60 излезни E1/2,048 сигнали по уред. Уредот може да се прошири со NTP и PTP (IEEE 1588) модули за прецизен тајминг и синхронизација преку етернет мрежите. SSU 2000e уредот е наменет за синхронизација на хибридни TDM, Ethernet и SyncE мрежи.

симнете pdf
TP1000

TP1000

TimeProvider 1000 – е дистрибутивна единица која врз основа на референтниот влезен сигнал и внатрешните модули со рубидиумски или кварцен часовник обезбедува до 32 E1/2.048MHz излезни сигнали по уред. Уредот е софтверски надградлив за NTP функција за распределба на времето во Ethernet мрежите.

симнете pdf
X