Synchronization Measurements

Решенијата за мерење на синхронизација овозможуваат мерење и анализа на сите синхронизациони технологии со цел обезбедување на временска и фреквентна стабилност.

Calnex Sentinel

Calnex Sentinel

Sentinel на Calnex е сè-во-едно инструмент за теренско тестирање на синхронизацијата на преносот (backhaul) на 4G и 3G мобилните мрежи, финансиските мрежи и комуникациските мрежи на енергетските компании. Обезбедува PTP, NTP, SyncE и TDM мерења во една кутија со вграден GPS приемник и Rubidium (Rb).

симнете pdf
X