Sync Management System

Софтвер за управување со синхронизацискиот систем

TimePictra

TimePictra

TimePictra е единствен, моќен интегриран софтвер за управување со системите за синхронизација кој му овозможува на персоналот на мрежата далечински пристап до информациите за секоја синхронизирачка единица, промена на нивните конфигурации, да се изведува управување со елементите за кој било од менаџираните елементи во мрежата за синхронизација, да се гледаат податоците за перформансите, да се провери моменталниот статус на мрежата и следење на перформансите и алармите во реално време.

симнете pdf
X