PTP Servers

IEEE 1588v2 PTP сервери кои на основа на референтниот сигнал и интерните осцилатори генерираат PTP (Precision Time Protokol) пакети обезбедувајќи синхронизација на своите клиенти преку етернет мрежата.

TP5000

TP5000

TimeProvider 5000 - IEEE 1588 сервер има примарна функција да врз основа на референтен сигнал и внатрешниот рубидиумски или кварцен осцилатор, генерира PTP (Precision Time Protocol) пакети, обезбедувајќи синхронизација на своите клиенти преку Ethernet мрежа. Капацитетот на серверот е до 500 клиенти по порта, до 1000 клиенти по осцилаторски модул (128 пораки/сек) и до 500 VLAN по порта. Исто така, оваа единица генерира 4 E1/2.048MHz, 10MHz и 1PPS сигнали за стандардна синхронизација. TimeProvider 5000 е надградлив со NTP функција, со што се обезбедуваат 20.000 трансакции во секунда по порта на уредот.

симнете pdf
TP2700

TP2700

TimeProvider 2700 - IEEE 1588 PTP Grandmaster me GNSS (GPS dhe GLONASS), takim Primar Referenca Time Clock (PRTC). Projektuar për të mbështetur profilin e ardhshëm ITU-T G.8275.2 për fazën sinkronizimin

симнете pdf
TP2300

TP2300

Edge Grandmaster Clock и Edge Boundary Clock Еџ дизајниранирани за поддршка на мали келии (small cell) и за задоволување на строгите барања за синхронизација на 4G/LTE мрежите.

симнете pdf
X