DTI Servers

DOCSIS Timing Interface (DTI) Сервери

TC1000

TC1000

TimeCreator 1000 е основен дел од headend-от или дистрибутивните станици на кабелските оператори кои имплементираат M-CMTS, DOCSIS 3.0 или Business Services over DOCSIS. TimeCreator 1000 DTI серверот им овозможува на кабелските оператори да управуваат со квалитетот на мрежата, да ги мониторираат перформансите, и овозможува синхронизација на маркерите за времето на ниво на наносекунда.

симнете pdf
X