Синхронизација

Со цел вашите мрежи, опремата и апликациите да работат без проблеми во сите индустрии треба нивната работа да биде синхронизирана преку решенија за тајминг и синхронизација.

Cs PRS

Cs PRS

Самостојни Цезиумски извори на високо стабилни и доверливи синхронизациони ...

прочитајте повеќе
GPS Synchronization Sources

GPS Synchronization Sources

Самостоен примарен референтен извор (PRS - Primary Reference Source), кој врз основа на ...

прочитајте повеќе
Synchronization Supply Units (SSU)

Synchronization Supply Units (SSU)

Модуларни уреди кои овозможуваат дистрибуција на традиционални T1/E1 и на ...

прочитајте повеќе
Synchronization Measurements

Synchronization Measurements

Решенијата за мерење на синхронизација овозможуваат мерење и анализа на сите ...

прочитајте повеќе
PTP Servers

PTP Servers

IEEE 1588v2 PTP сервери кои на основа на референтниот сигнал и интерните осцилатори ...

прочитајте повеќе
NTP Servers

NTP Servers

NTP сервери кои на основа на референтен сигнал и интерни осцилатори генерираат ...

прочитајте повеќе
DTI Servers

DTI Servers

DOCSIS Timing Interface (DTI) Сервери

прочитајте повеќе
Sync Management System

Sync Management System

Софтвер за управување со синхронизацискиот систем

прочитајте повеќе