RF&MW

RF и микробрановите тест решенија на Keysight им помагаат на инженерите да дизајнираат, да генерираат бранови, да мерат и да анализираат сигнали и да дизајнираат попрецизни системи. Денес, RF и микробрановите тест решенија со високи перформанси на Keysight, како што се спектрум анализатори, сигнал генератори, мрежни анализатори, итн. се користат во целиот свет. Keysight е водечки производител на RF и микробранова тест опрема, како и на комплетни решенија за мерење кои ги поедноставуваат тестирањата со максимално искористување за да се обезбедат најдобрите можни резултати од мерењата.

Network Analyzer

Network Analyzer

Без разлика дали тестирате активни или пасивни компоненти, вистинската мешавина на брзина и перформанси ви дава предност. Во R & D, нашите векторски мрежни анализатори (VNA - vector network analyzers) ви обезбедуваат ниво на интегритет на мерењето кое ви помага да го трансформирате подлабокото разбирање во подобри дизајни. На производната линија, нашите економични VNA ви обезбедуваат пропусен опсег и повторливост која ви треба да ги трансформирате деловите во конкурентни компоненти. Секој VNA на Keysight Technologies, Inc е краен израз на нашата експертиза во карактеризацијата на линеарните и нелинеарните уреди. На работната маса, во rack или на терен, ние можеме да ви помогнеме да се здобиете со подлабока доверба.

симнете pdf
Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer

Широката палета на спектрални анализатори на Keysight од DC до 325,1 GHz, и повеќе, ја адресира било која апликација на која може да работите. Докажаната наука за мерење и експертиза се инкорпорирани во сите наши анализатори на сигнали и софтвер за мерење, обезбедувајќи точни мерења на фреквенција, амплитуда и модулација, вклучително и дисторзија, фазен шум шум, и сигнали на 2G до 4G безжични комуникации. И затоа што многу од инструментите на Keysight за на работна маса и модуларните инструменти делат заеднички сет на софтверски апликации, вие се стекнувате со ефикасност со интегритетот на мерењето кој обезбедува конзистентни резултати кои се корелираат низ платформи како што вашиот производ се движи низ својот животен циклус.

симнете pdf
Signal generators

Signal generators

Keysight Technologies, Inc нуди најширок избор на сигнал генератори од основен опсег (baseband) до 67 GHz, кој со додатоци на екстерни модули може да се прошири до 1,1 THz. Од основни до напредните функционалности, секој сигнал генератор обезбедува референтни перформанси во својата класа за да одговори на барањата за дизајн и производство на радио примопредаватели и нивните компоненти; и апликации кои се движат од навигациски сигнали на ниска фреквенција, преку целуларно мобилно радио, до радари на милиметарски бранови, и сателитски системи. Секоја нуди точност и стабилност на синтетизираната фреквенција, одлична точност на калибрираното ниво, и далечинска програмибилност. Модулациските способности варираат од AM, FM и дигитални I/Q за општа намена до формати на специфични стандарди како што се GSM, W-CDMA, HSPA, LTE, LTE-Advanced, GPS, и WLAN. Keysight обезбедува сигнал генератори во повеќе форми, вклучувајќи типови за на маса и модуларен PXI.

симнете pdf
X