Нано технологии

Со цел да обезбедите дека вашите мрежи, опрема и апликациите да работат без проблеми во сите индустрии нивната работа да биде ускладена со користење на решенијата за тајминг и за синхронизација.

Advanced Nanomeasurement Solutions

Advanced Nanomeasurement Solutions

Без разлика дали вашата апликација бара систем со висока резолуција која нуди модуларност и крос-платформска компатибилност за атомска микроскопија (AFM - atomic force microscopy) и scanning probe микроскопија (SPM - scanning probe microscopy), односно nanoindenter или универзална машина за испитување (UTM - universal testing machine) оптимизирана за високо прецизна наномеханичка карактеризација, или компактен нисконапонски систем, кој се одликува со исклучителен field-emmision електронска микроскопија (FE-SEM - field emission scanning electron microscopy), Keysight Technologies, Inc е посветен на обезбедување на вистинскиот најквалитетен (state-of-the-art) инструмент за вашата работа.

симнете pdf
X