EMI&EMC тестирање

Задоволувањето на прописите за електромагнетна интерференција (EMI - electromagnetic interference) е критичен чекор за брзо доведување на вашите производи на пазарот. Во која и да сте фаза на циклусот на развој, Keysight има соодветно решение за EMI мерење за вас. За да ги избегнете скапите доцнења кои можат да резултираат од неуспешно тестирање на почитување на прописите, апликациите за EMI мерење на Keysight на сигналниот анализатор од X-Series ви овозможува да извршите прелиминарни мерења и дијагностичка евалуација на вашиот дизајн, така да ќе можете да ги решите проблемите пред вашиот производ формално да влезе во тестната комора.

EMI receiver

EMI receiver

Во ЕМС тестирањето, успехот зависи од алатките кои можат да ви помогнат да направите повеќе за помалку време-денес и утре. Тоа е причината зошто Keysight го креираше MXE: EMI приемник во склад со стандардите и дијагностички анализатор на сигнали изграден на надоградлива платформа. Во лабораторија и на работна маса, тој обезбедува прецизност, повторливост и сигурност која ви треба за да тестирате со доверба.

симнете pdf
X