IT Service Management

Претворете ја вашата ит во профит. Во денешниот свет на брзи иновации во технологијата, со цел да се воспостави ефикасен начин на работа и да бидете колку што е можно поконкурентни, од клучно значење е да имате агилни, проактивни и ефективни ИТ системи.

Барањата на пазарот

Барањата на пазарот

Комплексноста и големината на ИТ инфраструктурата континуирано расте во претпријата и таа станува критична за испорака на нивните основни услуги. Подоброто управување со ИТ инфраструктурата, видливоста на деловните услуги и апликации и поефикасната и поефективна испорака на ИТ ...

Комплексноста и големината на ИТ инфраструктурата континуирано расте во претпријата и таа станува критична за испорака на нивните основни услуги. Подоброто управување со ИТ инфраструктурата, видливоста на деловните услуги и апликации и поефикасната и поефективна испорака на ИТ услугите се бара со цел да се обезбедат заштеди во трошоците за ИТ поддршката, побрзо решавање на барањата и зголемување на задоволството на клиентите.

прочитајте повеќе
Ние имаме решение

Ние имаме решение

IT Service Management решението на Ибис Инструментс ви обезбедува целосна видливост на здравјето на вашата инфраструктура, бизнис услуги и апликации, можност за централизирана мануелно или автоматско управување со конфигурациите заради решавање на проактивно идентификуваните проблеми ...

IT Service Management решението на Ибис Инструментс ви обезбедува целосна видливост на здравјето на вашата инфраструктура, бизнис услуги и апликации, можност за централизирана мануелно или автоматско управување со конфигурациите заради решавање на проактивно идентификуваните проблеми и автоматизација на оперативните процеси за да се овозможи ефикасно управување со услугите, кои се простираат низ различни функционални групи во рамките на организацијата. Ова решение овозможува минимизирање на периодот на деградација на квалитетот и поголема достапност на деловните услуги, подобро управување со промените во рамките на инфраструктурата, мерење и достигнување на SLA параметрите и зголемување на задоволството на клиентите

прочитајте повеќе
Консолидиран мониторинг и управување на ИКТ околината

Консолидиран мониторинг и управување на ИКТ околината

Обезбедете го квалитетот на сервисите, истовремено со намалување на комплексноста и трошоците

Брзо идентификувајте ги, изолирајте ги и решете ги проблемите пред тие да влијаат на вашите деловни услуги. Преку консолидацијата на следењето на целокупната достапност и на перформансите на системите, се стекнувате со видливост во здравјето на вашата мрежа и деловните услуги. ...

Брзо идентификувајте ги, изолирајте ги и решете ги проблемите пред тие да влијаат на вашите деловни услуги. Преку консолидацијата на следењето на целокупната достапност и на перформансите на системите, се стекнувате со видливост во здравјето на вашата мрежа и деловните услуги. Ибис Инструментс решението за консолидиран мониторинг и управување на ИКТ околината ќе ви овозможи поефикасни и поагилни ИТ операции и управување со мрежата преку предвидување и спречување на проблеми пред тие да имаат влијание врз корисниците, нивно побрзо идентификување, нивна изолација и решавање, како и препознавање на можности да се оптимизираат вашите операции и намалување на трошоците. Консолидираното Event Management решение кое овозможува консолидирано управување со бизнис инфраструктурата, дата центрите, сложените мрежи и ИТ-домени во реално време. Решението помага во зголемување на ефикасноста и брзината при решавање на проблемите со консолидирање на мрежните и ИТ операциите во единствено решение за управување, Решението помага да се смали времето потребно за решавање на проблемите, им овозможува на операторите да извршуваат автоматизирани скрипти за решавање на прооблеми кои се повторуваат, за предвидливи проблеми, и им помага во решавањето на најкритичните проблеми, и ја автоматизира изолацијата и решението преку користење на индивидуализирани лесни агенти за да ги соберат деловните и технолошките евенти скоро во реално време. Консолидираното Performance Management решение овозможува управување со перформансите на мрежите и на апликациите во безжични, фиксни (wireless, wireline) и конвергирани мрежи. Овој скалабилен флексибилен систем им овозможува на давателите на комуникациски услуги (CSP – Communication Service Providers) и претпријатијата управување со перформансите на апликациита и на мрежата, како на локалните (IP мрежи) рака и на фиксните и на мобилните мрежи. Решението поддржува мрежи со повеќе вендори, мрежи со мулти-технологии, и обезбедува зголемена видливост на комплетните перформанси на мрежата.

Configuration Management решението обезбедува автоматизирано управување со конфигурацијата и промените во мрежата, управување со крајните точки (end-point management) и управување со мобилните уреди (mobile device management). Ова решение вклучува алатки за конфигурација базирана на полиси како би се обезбедила усогласеност на конфигурацијата со интерните и глобалните правила, прописи и политики на конфигурација.

Business Service Management решението за следење на деловните услуги преку следење на целите на деловната и технолошката инфраструктура. Решението ја покажува оперативната состојба на услугите, со користење на извештаи, табели со резултатаи и контролни табли (scorecards & dashboards) за брза анализа на податоци. Business Service Management решението ви помага да ги следите SLA параметрите на услугата со цел за поефикасно управување со услугите.

прочитајте повеќе
Автоматизација на ИТ процесите

Автоматизација на ИТ процесите

Автоматизирајте ги процесите за да ја подобрите ефикасноста

Имплементирајте ги и автоматизирајте ги вашите ИТ процеси според ITIL најдобрите практики (best practices). Ибис Инструментс предложеното решение овозможува имплементација на повеќе ИТ процеси кои ќе ги насочи активностите на вашето работење со јасна поделба на одговорностите меѓу ...

Имплементирајте ги и автоматизирајте ги вашите ИТ процеси според ITIL најдобрите практики (best practices). Ибис Инструментс предложеното решение овозможува имплементација на повеќе ИТ процеси кои ќе ги насочи активностите на вашето работење со јасна поделба на одговорностите меѓу функционалните групи во рамките на организацијата и ќе ви овозможи континуирано подобрување на ИТ процесите. Решенијата овозможуваат целосна имплементација на поддршката за Service Desk функциите и поврзаните ИТ процеси, како и доверлива CMDB база која претставува клучна компонента на сите ИТ процеси. Решенијата овозможуваат на подобра прегледност во рамките на вашето опкружување преку разбирање на зависностите помеѓу инфраструктурата и услугите, а со тоа и подобро управување со промените и со новите верзии (releases) минимизирајќи ги непланираните испади на деловните услуги. Најрелевантните ИТ процеси кои се имплементираат во рамките на решението се:

 • RequestFulfilmentсоповрзанServiceCatalogиself-servicePortal
 • IncidentManagement
 • ProblemManagement
 • KnowledgeManagement
 • ConfigurationManagement
 • ChangeManagement
 • ReleaseManagement
 • ITAssetManagement
прочитајте повеќе

Зошто Ибис Инструментс?

Автоматизација на ИТ процесите

Знаење

 • Искусни консултанти, кои можат да ви помогнат во дефинирањето на вашата ITSM стратегија.
 • Високо квалификувани експертски тимови способни да дизајнираат, имплементираат и да прилагодат и да одржуваат како мали, така и големи, комплексни ITSM решенија.
 • Сертифицирани експерти со релевантни сертификати од производителите и од индустијатаа.
Искуство

Искуство

 • Повеќе од 10 години искуство со IT Service Management решенија.
 • Ние имаме имплементирано IT Service Management решенија во најсложените околини.
 • Ние имаме препораки за најдобрите практики (best practice) за имплементација на IT Service Management решенија базирани на искуство.
Автоматизација на ИТ процесите

Доверливост

 • Ние сме долгорочни партнери со водечките ITSM производители
 • Ние нудиме долготрајни (future-proof) ITSM решенија со јасни насоки за иднината (roadmaps)
 • Ние имаме тим за техничка поддршка на располагање 24/7 кој е достапен да одговори на било кое барање
 • Ние градиме стратешко партнерство со нашите клиенти помагајќи им максимално да ги искористат имплементираните решенија

Верувајте им на оние кои го пробале нашиот пристап

Успешни приказни

Голем Tier 1 провајдер го има имплементирано нашето ITSM решение за да го консолидира мониторингот и за да ги автоматизира ИТ процесите. Провајдерот одлучи да ги спои фиксната и мобилната компанија според нивната глобална групна стратегија. Операциите во рамките на NOC центарот (Network Operation Center – Центар за мрежни операции) ја претставуваа клучната единица за ова спојување. Работата со повеќе од 30 EMS системите ја правеа консолидацијата на NOC центарот речиси невозможна. Исто така, било каква анализа на влијанието на мрежните аларми кон сервисите, како и приоретизација на алармите се чинеше дека е невозможна. Имплементацијата на нашето ITSM решение беше клучна пресвртница во успешниот процес на консолидацијата на NOC центарот.

Овој проект беше поставен како стратешки проект на OSS трансформација, вклучуваше интегрираа имплементација на Alarm Umbrella систем и Trouble Ticketing системот за автоматизација на оперативните процеси (Incident&Problem Management) и интеграција со различни OSS системи, софтвер со отворен код. Со нашето решение се постигна значително намалување на бројот на аларми со стапка на редукција од преку 95%. Имплементирана беше и напредна интер-доменска и крос-доменска корелација на аларми која овозможува автоматско спроведување на анализа на изворот на проблемот (root cause analysis) за сложени проблеми. Беше извршена интеграција со 10 други OSS системи и од страна на Fault Management системот и од страна на Trouble Ticketing системот.

Имплементацијата на нашето ITSM решение му помогна на провајдерот да ја подобри оперативната ефикасност, да го подобри квалитетот на услугите (преку намалување на MTTR и намалувањето на недостапноста на мрежата) и да ги зголеми приходите преку побрзото време на пазарот (time to market). Автоматизацијата на оперативните процеси го намали времето кое персоналот на операциите го трошеше на мануелно извршување на задачите.

X
X