Сервиси и Поддршка

Ибис Инструментс отсекогаш бил целосно посветен на задоволството на клиентите. Наша мисија е да се воспостави однос на доверба со секој клиент, и секој проект за нас е чекор кон изградбата на ново партнерство или подобрување на постојното. Услугите и поддршката што го нудиме се еден од клучните диференцијатори од конкуренцијата на пазарот и еден од столбовите на нашиот успех.

Системска интеграција

Системска интеграција

Ние нудиме широк спектар на услуги за систем интеграција што опфаќа инсталација, интеграција и пуштање во работа на сите системи од нашето портфолио. Ние сме способни да понудиме целосна софтверска и хардверска инсталација, имплементација и интеграција со постоечките системи во ...

Ние нудиме широк спектар на услуги за систем интеграција што опфаќа инсталација, интеграција и пуштање во работа на сите системи од нашето портфолио. Ние сме способни да понудиме целосна софтверска и хардверска инсталација, имплементација и интеграција со постоечките системи во околината на клиентите, сѐ во согласност со најдобрите практики и сите релевантни современи стандарди и препораки.

прочитајте повеќе
Консалтинг

Консалтинг

Покрај желбата, ресурсите и потребата за промени, за да се подобри или да се трансформира вашиот бизнис, треба да имате сигурен партнер, партнер со долгогодишно искуство во индустријата, кој секојдневно ќе демонстрира нови и иновативни идеи, партнер кој може да ве разбере вас и ...

Покрај желбата, ресурсите и потребата за промени, за да се подобри или да се трансформира вашиот бизнис, треба да имате сигурен партнер, партнер со долгогодишно искуство во индустријата, кој секојдневно ќе демонстрира нови и иновативни идеи, партнер кој може да ве разбере вас и вашите аспирации и кој ќе работи со вас рамо до рамо за да ви помогне да стигне на следното ниво на перформанси и успех во бизнисот.

Ибис Инструментс е партнер кој има капацитет да ги преведе вашите идеи во реалност, и кој е поддршка и засилување на вашиот бизнис.

Нашите консултанти испорачаат врвни вештини во анализата на потребите на бизнисот, идентификување на техничките опции за задоволување на тие потреби, како и поддршка за која било друга работа или технолошки предизвици кои ги имате пред вас, со соодветни совети за тоа како да се зголеми продуктивноста и да бидете понапред од вашата конкуренција. Ние можеме да ви помогнеме да воведете нови технологии, брзо и ефикасно.

прочитајте повеќе
Калибрација

Калибрација

Производителите гарантираат за сите технички карактеристики наведени во спецификациите на инструментите во периодот на калибрација, испорачувајќи сертификат за калибрација заедно со опремата. По истекот на периодот на калибрација, Ибис Инструментс обезбедува проверка на ...

Производителите гарантираат за сите технички карактеристики наведени во спецификациите на инструментите во периодот на калибрација, испорачувајќи сертификат за калибрација заедно со опремата. По истекот на периодот на калибрација, Ибис Инструментс обезбедува проверка на техничките карактеристики, компатибилноста со стандардите и нагодување на референтните вредности во рамки на ограничувањата предвидени со техничката спецификација на производителот. Во зависност од типот на опрема, калибрацијата може да се врши на локално ниво или во централната лабораторија на производителот. По калибрацијата, корисникот добива нов, важечки сертификат за калибрација.

прочитајте повеќе
Изнајмување

Изнајмување

Ибис Инструментс закупува одредена мерна опрема за определен временски период со основна обука за работа. Изнајмената опрема припаѓа на сетот на мерна опрема од лагерот на Ибис Инструментс или може да се нарача од лагерот на нашите принципали и да биде достапна во многу кратко ...

Ибис Инструментс закупува одредена мерна опрема за определен временски период со основна обука за работа. Изнајмената опрема припаѓа на сетот на мерна опрема од лагерот на Ибис Инструментс или може да се нарача од лагерот на нашите принципали и да биде достапна во многу кратко време. Услугата на изнајмување вклучува основна обука за работа и опционално е достапна со техничка поддршка на услугата обезбедена од техничкиот тим на Ибис Инструментс за време на периодот на изнајмување.

прочитајте повеќе
Едукација

Едукација

Експертите на Ибис Инструментс и на нашите принципали обезбедуваат технички, функционални или административни тренинзи за ракување со алатките и системите, локално или во странство, во зависност од потребите на клиентите. Сите учесници кои успешно ќе ја завршат обуката ќе ...

Експертите на Ибис Инструментс и на нашите принципали обезбедуваат технички, функционални или административни тренинзи за ракување со алатките и системите, локално или во странство, во зависност од потребите на клиентите. Сите учесници кои успешно ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификати за обука. Покрај обуките, Ибис Инструментс организира технолошки семинари и образование, со цел да се пренесе знаењето и искуството на нашите принципали и да се запознаат нашите клиенти со новите технологии и решенија имплементирани во водечките светски оператори.

прочитајте повеќе
Техничка поддршка

Техничка поддршка

Квалификуваните инженери на Ибис Инструментс се во состојба да обезбедат offsite и onsite техничка поддршка (8x5 и 24x7) на сите системи имплементирани од нашите принципали. Техничката поддршка ја обезбедуваме во гарантниот рок и по гарантниот период, во зависност од договорите за ...

Квалификуваните инженери на Ибис Инструментс се во состојба да обезбедат offsite и onsite техничка поддршка (8x5 и 24x7) на сите системи имплементирани од нашите принципали. Техничката поддршка ја обезбедуваме во гарантниот рок и по гарантниот период, во зависност од договорите за одржување. Ние сме во состојба да обезбедиме прва и втора линија на поддршка за сите софтвери и стандардна хардверска поддршка, за сите системи понудени во нашето портфолио. Покриеност поддршка е 8x5 или 24x7, во зависност од условите на договорот, со можни договори за гарантирано време на одговор и на решавање на проблемите.

Услугите кои ги нудиме во рамките на техничка поддршка се:

  • Прва линија на поддршка – менаџирање на проблеми и инциденти (за прва и втора линија на поддршка за софтвер)
  • Редовно одржување (вклучувајќи софтверски надградби и закрпи - software upgrade, update & patch)
  • Поддршка на решенија (вклучувајќи и поддршка на сите прилагодрени решенија)
  • Help desk

Можете да го добиете нашиот тим за техничка поддршка, во било кое време на:

mail: support@ibis-instruments.com

телефон: 381 65 319 31 57

Oнлајн системот за техничка поддршка е достапен на http://support.ibis-instruments.com

прочитајте повеќе
Сервисирање

Сервисирање

Ибис Инструментс има локална сервисна канцеларија во Белград, каде се врши инспекција на опремата, откривање на грешките и замена на неисправните компоненти со резервни делови од нашиот лагер или со нарачување од лагерите на производителите. Ако поради технички проблеми не сме ...

Ибис Инструментс има локална сервисна канцеларија во Белград, каде се врши инспекција на опремата, откривање на грешките и замена на неисправните компоненти со резервни делови од нашиот лагер или со нарачување од лагерите на производителите. Ако поради технички проблеми не сме во состојба да ја извршиме услугата на локално ниво, ние ја изведуваме поправката преку централноевропскиот сервис на производителот. Нашиот сервис се наоѓа во седиштето на Ибис Инструментс во Белград, со стандардно работно време од понеделник до петок, од 9: 00-17: 00.

Контакт информации за нашите услуги:

Mail: support@ibis-instruments.com

Телефон: 381 11 715 2 200

прочитајте повеќе
X