Нашиот семинар

На семинарот, професионалците од Ибис-инструменти и од различни вендори ги представуваат напредните решенија во Телекомуникациската и ИКТ индустријата со технички презентации, специјални сесии и работилници.

Иднината во изработка

Со цел да ве донесеме поблиску до иновациите и технолошките трендови, ние ви овозможуваме да учествувате во нивното креирање и имплементација со нашиот семинар. Традиционално, секој октомври, Ибис Инструментс организира семинар посветен на Test & Measurement i OSS технологиите.

На семинарот, професионалците од Ибис-инструменти и од различни вендори ги представуваат напредните решенија во Телекомуникациската и ИКТ индустријата со технички презентации, специјални сесии и работилници.

Присуството на семинарот ви овозможува размена на искуства и дискусии во затворени панели со претставници од нашите принципали.

За повеќе информации ве молиме контактирајте со нас преку e-mail info@ibis-instruments.com or или по телефон 381 11 7152200.